Fiziniai ir juridiniai asmenys norintys, kad jų vardu būtų įformintos bet kokios muitinės procedūros - privalo būti užregistruoti muitinės prievolininkų registre ir jiems suteiktas ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (EORI) kodas.

Užsienio šalių piliečiams galime padėti užregistruoti laikinuosius identifikavimo kodus, kurie atitinkantą EORI kodus.

Pasitikrinti EORI kodų galiojimą: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=en

EORI KODŲ REGISTRACIJA