Patikėkite šią užduotį mūsų komandai, nes tai gali būti sudėtingas, brangus ir ilgas procesas nežinant visų niuansų. Mes Jums galime padėti nuo pat automobilio ar kitos priemonės įsigyjimo aukcione iki jos pristatymo į Jūsų kiemą. Taipogi atliekame ir automobilių ar kitos technikos eksporto į trečiąsias šalis įformonimo procedūras. Svarbu žinoti, kad eksportuojant prekes į trečiąsias šalis yra taikomas 0% PVM tarifas pagal PVM įstatymo 45 str.

AUTOMOBILIŲ IŠ JAV IR KANADOS AUKCIONŲ PARGABENIMAS